top of page

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Kukkatalo Rosarium Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.05.2018. Viimeisin muutos 04.06.2018.

Rekisterinpitäjä

Kukkatalo Rosarium Oy, Utinkatu 67, 45100 Kouvola.

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tiina Suutari, 0500 574 355

 

Rekisterin nimi

Kukkatalo Rosarium Oy:n asiakasrekisteri.

 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Mikäli olet antanut meille suostumuksesi, käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinointia varten. Tämä käsittely voi sisältää uutiskirjeitä koskevien tietojen lähettämistä sekä muuta suoramarkkinointia. Käsitellessämme kirjanpidollisista syistä sinua koskevia henkilötietoja, kuten esimerkiksi palveluidemme tai tuotteidemme laskutukseen tai maksuun liittyen, ja sinun toimiessa asiakkaana tai asiakkaamme työntekijänä, suoritamme tätä käsittelyä

Suomen kirjanpitolain asettamien lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi.

Käsittelemme kansallista henkilötunnustasi vain, jos se on käsittelyn tarkoituksen perusteella tarpeellista tai se on tarpeen luotettavan tunnistamisen takia, esimerkiksi mikäli olet yksityisyrittäjä, jolloin kansallista henkilötunnustasi on tarpeen käsitellä laskutusta varten.

 

Evästeiden käyttö

Kun käytät verkkosivujamme, saatamme käsitellä IP-osoitettasi henkilötietona evästeitä käytettäessä. Voit lukea lisää evästeiden käytöstä osoitteessa opinahjodigi.fi/evasteet.

 

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?                                                                                      Säilytämme keräämiämme tietoja niin kauan kuin lakisääteinen velvollisuutemme tai pyytämäsi palvelun suorittaminen vaatii tai niin kauan kuin sovellettavassa suostumuksessa on sovittu.

Rekisterin tietosisältö    

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, y-tunnus, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet   

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle                    Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille kuin kirjanpitoa varten tilitoimistolle ja tarvittavia tietoja kuljetusyhtiöille sekä viranomaisille lain määräysten mukaisesti. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.  

Rekisterin suojauksen periaatteet                                                                                                       Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet                                                 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa henkilötietojesi käsittelylle antamasi hyväksyntä joko kokonaan tai osittain, jolloin peruutus astuu voimaan välittömästi. Pyyntö edellä mainituissa tilanteissa tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).                                                       

bottom of page